TTM Enerji Mühendislik & Danışmanlık

Topraklama Sistemi Analizi

Topraklama Sistemi Analizi

Elektrik enerjisi endüstrisinin ilk günlerinden bu yana, elektrik panolarının çevresindeki personelin güvenliği öncelikli bir konu olmuştur. Günümüzün enterkonnekte güç sistemlerinde sürekli artan arıza akım seviyeleri ile güvenlik konusuna yeni bir vurgu yapılmaktadır. Dengesiz arızalar durumunda gövdesi topraklanmış panoların toprak potansiyelindeki artış nedeniyle personelin güvenliği tehlikeye girer. Bu gibi durumlarda, topraklanmış metallere dokunan insanlar yüksek voltajlara maruz kalabilir. Bununla birlikte, insan vücudu aracılığıyla iletilen elektrik akımının büyüklüğü ve süresi, ventriküler fibrilasyona neden olmayacak seviyede olmalıdır.

Elektrik akımının insan vücudu üzerindeki etkileri üzerine yıllarca yapılan araştırmalar, elektrik çarpmasını önlemek için izin verilen değerlerin standartlarının geliştirilmesine yol açmıştır. Aşağıdaki hesaplama yöntemleri topraklama sistemi analizi için kullanılır:

  • FEM - Finite Element Method
  • IEEE 80-2000/2013
  • IEEE 665-1995

Topraklama Sistemi Analizi'nde aşağıda belirtilen hesaplamalar yapılır:

  • Topraklama ağında kullanılacak iletkenler müsaade edilen maksimum akım taşıma limiti
  • Herhangi bir şekildeki topraklama ağının, topraklama kazığı olsun veya olmasın, adım ve dokunma gerilimi hesabı
  • Tölere edilebilir adım ve dokunma gerilimi hesabı
  • Topraklama direnci hesabı
  • Toprak potansiyel yükselmesi hesabı