Ark Flash Analizi

Ark Flash Analizi

Ark flash analizi, bir tesisin elektrik sistemleri ile ilgili tehlikelerinin ve risklerinin belirlenmesi için elektrik güvenliği uzmanı tarafından değerlendirilmesidir.

Ark flash analizi saha çalışması ile başlayıp ekipmanların etiketlenmesi, arıza akımı ve koordinasyon analizi, iyileştirme önerileri ve uygun kişisel koruyucu ekipman (KKD) seçimi ile sonuçlanır. TTM Enerrji olarak;

  • IEEE 1584-2018'e göre ark flash analizi
  • NFPA 70E Ek D.2 ve D.3'e uygun olarak ark flash analizi
  • Ark flash analizi sonucunda uygun KKD ekipmanların belirlenmesi
  • Elektriksel işlere uygun iş izinlerinin belirlenmesi
  • Farklı dillerde güvenlik etiketlerinin belirlenmesi